دانشكده علوم پايه ، رشته هاى علوم پايه را شامل مى شوند و رشته هاى علوم انسانى در دانشكده هاى مشروح زير قرار دارند:

(جهت آشنايى بيشتر با هر دانشكده و گروه روى نام آن كليك نماييد)

  1. دانشكده علوم پايه

دانشكده علوم با زيربنايى بالغ بر 7هزارمتر مربع در 4 ساختمان داراى دانشجو مى باشد كه در مقاطع كاردانى ، كارشناسى ، كارشناسى ارشد و دكتراى تخصصى مشغول به تحصيل مى باشند.

 گروههاى آموزشى مستقر در اين دانشكده شامل :

 است .

اختصاص 29 فضاى آموزشى به منظور تشكيل آزمايشگاه ، نمازخانه ، كتابخانه اختصاصى با بيش از 30هزار نسخه كتاب و … از جمله امكانات موجود در اين دانشكده است .

2.گروه آموزشى علوم تربيتى

ساختمان اين گروه با 1200 متر مربع فضاى آموزشى در چهار طبقه تا پذيراى  دانشجو در رشته آموزشى ابتدائى در مقطع كاردانى و كارشناسى ناپيوسته است كتابخانه اين گروه داراى بيش از 8هزار نسخه كتاب مى باشد.3.دانشکده حقوق، علوم سياسى و زبان هاى خارجه

دانشكده حقوق ، علوم سياسى و زبان با زيربناى ببش از 5هزارمتر مربع داراى دانشجو مى باشد كه در مقطع كارشناسى و کارشناسى ارشد مشغول به تحصيل مى باشند. كتابخانه اختصاصى اين دانشكده داراى بيش از 27 هزار نسخه كتاب بوده و تعداد مجلات قابل دسترس شامل 16 عنوان مجله فارسى است.

 

 4. مجتمع علوم انسانى

 شامل : 

 مى باشد.

 اين مجتمع با بيش از 10هزارمتر مربع زير بنا در 4 طبقه احداث گرديده دانشجويان اين مجتمع در رشته هاى الهيات و معارف اسلامى – مطالعات خانواده – دينى عربى و مديريت دولتى – حسابدارى – زبان وادبيات فارسى و جغرافیا در مقاطع کاردانى – کارشناسى پيوسته و ناپيوسته – کارشناسى ارشد و دکتراى تخصصى تحصيل مى نمايند .

 اين مجتمع داراى کتابخانه اختصاصى با بيش از 44هزار نسخه کتاب و 2 سالن مطالعه ( خواهران و برادران ) مى باشد .

 

5. گروه تربيت بدنى و علوم ورزشى

اين گروه در ساختمانى بازيربناى بالغ بر 2هزارو400 متر مربع داراى دانشجو مى باشد كه در مقاطع كارشناسى ارشد و كارشناسى پيوسته و نا پيوسته مشغول به تحصيل مى باشند.كتابخانه اختصاصى اين دانشكده داراى حدود 6هزارنسخه كتاب مى باشد.

 لازم به ذکر است که پروژه مجموعه فرهنگى دانشگاه شامل مسجد و آمفى تآتر و فضاهاى جنبى شامل نمايشگاه ، سالن پذيرايى و بخشهاى فرهنگى با زيربنايى معادل  6386 نيز در اين مجتمع احداث گرديده است.

اطلاعات تماس

 
01 May
0